Skip to main content

Sport Management: Start

Denna guide hjälper dig att hitta Sport Management resurser, inklusive artiklar, böcker och webbplatser.

Att börja söka

Innan du börjar använda de mer specifika ämnesdatabaserna, kanske du ska börja med att söka i Summon, som letar bland bibliotekets böcker, e-böcker, elektroniska tidskrifter mm.

Hitta tidskriftsartiklar

Ämnesgudie för Sport Management

Välkommen till den här ämnesguiden för Sport Management.
Här har vi försökt samla sådant vi tror kan vara av intresse för dig som studerar eller forskar. Vissa av resurserna är sådana som ligger gratis på nätet, andra är sådana som högskolans bibliotek prenumererar på och som du behöver logga in för att använda. Användar-ID och lösenord är då samma som till högskolans övriga tjänster.

Hitta böcker

Böckerna inom idrott är placerade på avd R med underavdelningar. Böcker som har mer inriktning mot Sport Management och idrottsekonomi finns på avd Rb:qb.

Några aktuella avdelningar

Rb - Idrott och Sport
Rb:oa - Idrottssociologi
Rb:qb - Idrottsekonomi

Du hittar avdeling R på den här kartan

 

Skulle du inte hitta boken du söker i bibliotekets katalog kan du söka boken i

LIBRIS
Sveriges nationella bibliotekskatalog. Innehåller litteratur på svenska forsknings- och högskolebibliotek.
 

Fjärrlån

Om du hittar referenser till litteratur som biblitoteket inte äger, så brukar vi nästan alltid kunna få tag på materialet från något annat blbliotek. Det är det vi kallar fjärrlån. Att beställa en bok är gratis. Att beställa en artikel kostar 20 kr. I genomsnitt tar det 3-7 dagar innan du får det du beställt. Mer info och beställningsformulär hittar du här.

Librarian

Inge Karlsson's picture
Inge Karlsson
Kontakt:
Telephone +4623778188
Sociala medier:Facebook Page