Skip to main content

Omvårdnad: Start

Ämnesguide för sjuksköterskeprogrammet, distriktssköterskeprogrammet, barnmorskeprogrammet, specialistsjuksköterskeprogram inom vård av äldre, specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård.

Användbart

Denna guide vänder sig till dig som läser till sjuksköterska/specialistsjuksköterska. Här finns en samling resurser för dig som söker information inför ett examensarbete, en rapport eller en enklare studieuppgift.

Vårdlänkar

Bibliotekarie

Kristina Lönn
Kontakt:
023-77 81 84

Bibliotekarie

Ulrika Gabrielsson
Kontakt:
023-778140