Skip to main content

Omvårdnad: Start

Ämnesguide för sjuksköterskeprogrammet, distriktssköterskeprogrammet, barnmorskeprogrammet, specialistsjuksköterskeprogram inom vård av äldre, specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård.

Användbart

Denna guide vänder sig till dig som läser till sjuksköterska/specialistsjuksköterska. Här finns en samling resurser för dig som söker information inför ett examensarbete, en rapport eller en enklare studieuppgift.

Vårdlänkar

Bibliotekarie

Kristina Lönn's picture
Kristina Lönn
Contact:
023-77 81 84

Bibliotekarie

Britta Renman's picture
Britta Renman
Contact:
023-77 87 79