Skip to main content

Omvårdnad: Ämnesord

Ämnesguide för sjuksköterskeprogrammet, distriktssköterskeprogrammet, barnmorskeprogrammet, specialistsjuksköterskeprogram inom vård av äldre, specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård.

Ämnesord

För att underlätta informationssökningen är det relativt vanligt att databaser har en förteckning med ämnesord. Förteckningen utgör en terminologi som speglar databasens innehåll.