Skip to main content

Omvårdnad: Databaser

Ämnesguide för sjuksköterskeprogrammet, distriktssköterskeprogrammet, barnmorskeprogrammet, specialistsjuksköterskeprogram inom vård av äldre, specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård.

PubMed

PubMed är en medicinsk databas och är en av flera sökresurser som ligger under NCBI (National Center for Biotechnology Information). Sedan 1996 kan man söka fritt på webben i Medline via PubMed. Här finns referenser sökbart från 1950-talet och framåt inom bland annat ämnesområdena medicin, omvårdnad och odontologi. För att komma åt våra prenumerationer är det viktigt att logga in via bibliotekets hemsida. 

Cinahl

Specialdatabas inom omvårdnad. En internationell referensdatabas med viss länkad fulltext. Ämnesområdena är  bland annat vård, omvårdnad, sjukgymnastik, rehabilitering, arbetsterapi m.m.

PsycINFO

Sökbart material finns inom ämnesområdena beteende- och samhällsvetenskap. Innehåller mer än 2500 tidskrifter.

Databaser inom omvårdnad

Google Scholar

Gör det enkelt och sök efter vetenskaplig litteratur. Använd Google Scholar!

Web of Science

Citeringsdatabas med artikelreferenser från 1900- och framåt. Innehåller tre databaser; Arts & Humanities Citation Index = humanistiska tidskriftsartiklar, Social Sciences Citation Index = samhällsvetenskapliga tidskriftsartiklar,Science Citation Index = naturvetenskapliga, tekniska och medicinska tidskriftsartiklar.

SveMed+

Innehåller referenser till artiklar från skandinaviska tidskrifter inom medicin, odontologi, hälso- och sjukvård, arbetsterapi, omvårdnad och sjukgymnastik.

SwePub

Vid svenska lärosäten publicerade artiklar, konferensbidrag, avhandlingar m.m.