Skip to main content

Omvårdnad: Referenshantering

Ämnesguide för sjuksköterskeprogrammet, distriktssköterskeprogrammet, barnmorskeprogrammet, specialistsjuksköterskeprogram inom vård av äldre, specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård.

Karolinska Institutets APA-guide

Röda Korsets APA-guide

Hantera referenser och värdera information

Microsoft Word