Skip to main content

Franska: Ämnesguide för franska

Resurser


Sök böcker och artiklar

 • ERIC
  ERIC (The Education Resources Information Center) är världens största databas för litteratur inom utbildning.
 • Google Scholar
  I Google Scholar kan man söka efter vetenskaplig litteratur.
 • LIBRIS 
  Gemensam katalog för svenska universitets-, högskole- och forskningsbibliotek samt några folkbibliotek.
 • SUDOC
  Système Universitaire de Dokumentation (SUDOC) är en katalog med information om titlar på franska universitets- och forskningsbibliotek. En bra resurs för att söka efter franska böcker, inklusive avhandlingar.
 • Tidskrifter
  Sök bland högskolebibliotekets tryckta och elektroniska tidskrifter.

 

Uppslagsverk och ordböcker 

      Fler franska ordböcker finns på hylla Fj(x) i biblioteket.

 

Studentuppsatser

 • DiVA
  Högskolan Dalarnas elektroniska arkiv för uppsatser och forskningspublikationer.
 • Uppsök
  Sök uppsatser i fulltext från svenska högskolor och universitet.

 

Övrigt

 • ALaLettre 
  Information om franska författare samt länkar till en del verk i fulltext. 
 • French Studies Web
  Internetsidor för franska studier utvalda the Association of College and Research Libraries i USA.    

 

Kontaktbibliotekarie

Paul Flack

 

Tel: 023-778179

E-post: pfl@du.se