Skip to main content

Franska: Ämnesguide för franska

Resurser


Sök böcker och artiklar

 • ERIC
  ERIC (The Education Resources Information Center) är världens största databas för litteratur inom utbildning.
 • Google Scholar
  OBS: Innehåller inte bara vetenskapliga källor, fast tjänsten utger sig för att bara innehålla det. Du måste således antingen granska källan så att det inte är artikel från en "predatory journal" eller annan typ av icke-vetenskaplig källaeller så kan du välja att bara använda Google Scholar för att försöka hitta peer-reviewed artiklar och avhandlingar i fulltext som du redan har hittat information om i MLA International Bibliography, ERIC eller Linguistics Collection.
 • LIBRIS 
  Gemensam katalog för svenska universitets-, högskole- och forskningsbibliotek samt flera folkbibliotek.
 • Linguistics Collection
  Databas för språkvetenskaplig litteratur. Söker samtidigt i databaserna Linguistics and Language Behavior Abstracts (LLBA) och Linguistics Database.
 • SUDOC
  Système Universitaire de Dokumentation (SUDOC) är en katalog med information om titlar på franska universitets- och forskningsbibliotek.
 • WorldCat
  Söktjänst bestående av information om titlar på mer än 10.000 biblioteket i världen.

 

Uppslagsverk och ordböcker 

 • Britannica Academic
  Innehåller bl.a. Encyclopædia Britannica och Merriam-Webster's Collegiate Dictionary.
 • Nationalencyklopedin
  Består av uppslagsverk och ordböcker
   (bl.a. NE:s stora svensk-franska/fransk-svenska ordbok och svensk-engelska/engelsk-svenska ordbok).

      Fler franska ordböcker finns på hylla Fj(x) i biblioteket.

 

Studentuppsatser

 • DiVA
  Högskolan Dalarnas elektroniska arkiv för uppsatser och forskningspublikationer.
 • Uppsök
  Sök uppsatser i fulltext från svenska högskolor och universitet.

 

Övrigt

 • ALaLettre 
  Information om franska författare samt länkar till en del verk i fulltext. 
 • Amazon.fr
  Fransk bokhandel på nätet.
 • French Studies Web
  Internetsidor för franska studier utvalda the Association of College and Research Libraries i USA.    

 

Sökguider