Skip to main content

Engelska: ämnesguide

Resurser


Sök böcker och artiklar

 • DART-Europe
  Avhandlingar i fulltext från olika universitet i Europa.
 • ERIC
  ERIC (The Education Resources Information Center) är världens största databas för litteratur inom utbildning.
 • Google Böcker
  Söktjänst där man bl.a. kan hitta böcker i fulltext och utdrag ur böcker.
 • Google Scholar
  I Google Scholar kan man söka efter vetenskaplig litteratur. OBS: Innehåller dock inte bara vetenskapliga källor.
 • JSTOR
  Innehåller akademiska tidskrifter och böcker inom olika ämnesområden.
 • LIBRIS 
  Gemensam katalog för svenska universitets-, högskole- och forskningsbibliotek.
 • MLA International Bibliography
  Sök akademisk litteratur inom litteraturvetenskap och språkvetenskap.
 • Tidskrifter
  Sök bland högskolebibliotekets tryckta och elektroniska tidskrifter.
 • WorldCat
  Söktjänst bestående av information om titlar på mer än 10.000 biblioteket i världen.

 

Uppslagsverk och ordböcker

 • Oxford Reference
  Databasen består av ordböcker och uppslagsverk, bl.a. Concise Oxford Companion to the English Language, The Oxford Companion to English Literature och The Oxford Dictionary of Literary Terms.
 • Svenska ämnesord (SAO)
  Användbar tesaurus för att hitta ämnesord för att söka i LIBRIS och andra svenska bibliotekskataloger.

      Fler engelska ordböcker finns på hylla Fe(x) i biblioteket.

 

Studentuppsatser

 • DiVA
  Högskolan Dalarnas elektroniska arkiv för uppsatser och forskningspublikationer.
 • Uppsök
  Sök uppsatser i fulltext från svenska högskolor och universitet.

 

Övrigt

 • CELT - Irländsk historia, litteratur och politik.

 

 

 

 

Kontaktbibliotekarie

Paul Flack

 

Tel: 023-778179

E-post: pfl@du.se