Skip to main content

Tyska: Ämnesguide för tyska

Resurser


Sök böcker och artiklar

 • BDSL Online
  Bibliographie der deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft (BDSL).
 • Dart Europe
  Avhandlingar i fulltext från europeiska universitet.
 • ERIC
  ERIC (The Education Resources Information Center) är världens största databas för litteratur inom utbildning.
 • Google Scholar
  I Google Scholar kan man söka efter vetenskaplig litteratur.
 • LIBRIS 
  Gemensam katalog för svenska universitets-, högskole- och forskningsbibliotek.
 • Tidskrifter
  Sök bland högskolebibliotekets tryckta och elektroniska tidskrifter.

 

Uppslagsverk och ordböcker

 • Brockhaus: Die Enzyklopädie Flerbandsverk som finns i tryckt version i biblioteket - hylla Ba.
 • Kindlers neues Literaturlexikon Flerbandsverk som finns i tryckt version i biblioteket - hylla G(x).

   Fler tyska ordböcker finns på hylla Ff(x) i biblioteket.

 

Studentuppsatser

 • DiVA
  Högskolan Dalarnas elektroniska arkiv för uppsatser och forskningspublikationer.
 • Uppsök
  Sök uppsatser i fulltext från svenska högskolor och universitet.

 

Övrigt

 • Buch.de
  Tysk Internetbokhandel. 
 • German Studies Web 
  Ämneskatalog för tyska studier med länkar till bl.a. internetsidor om tysk film, teater och konst, litteratur och historia.
 • Literaturwelt 
  Tysk webbplats med länkar till lite av varje inom litteratur. 

 

Kontaktbibliotekarie

Paul Flack

 

Tel: 023-778179

E-post: pfl@du.se