Skip to main content

Svenska som andraspråk: ämnesguide

Resurser


Sök böcker och artiklar  

 • Artikelsök
  Referensdatabas som förtecknar innehållet i svenska tidskrifter och dagstidningar.
 • ERIC
  ERIC (The Education Resources Information Center) är världens största databas för litteratur inom utbildning. 
 • Google Scholar
  I Google Scholar kan man söka efter vetenskaplig litteratur. OBS: Innehåller dock inte bara vetenskapliga källor.
 • LIBRIS 
  Gemensam katalog för svenska universitets-, högskole- och forskningsbibliotek.
 • Mediearkivet
  Artiklar i fulltext från svenska dagstidningar och tidskrifter.
 • Summon
  Sök artiklar, böcker m.m.
 • SwePub
  Vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten. Sök bland artiklar, konferensbidrag och avhandlingar m.m.
 • Tidskrifter
  Om du söker efter en specifik artikel kan du söka bland högskolebibliotekets tryckta och elektroniska tidskrifter.

 

Uppslagsverk och ordböcker

      Fler svenska ordböcker finns på hylla Fc(x) i biblioteket.

 

Studentuppsatser

 • DiVA
  Högskolan Dalarnas elektroniska arkiv för uppsatser och forskningspublikationer.
 • Uppsök
  Sök uppsatser i fulltext från svenska högskolor och universitet.

 

Övrigt

 • Ediffa - Svenska forskningsbiblioteks arkiv.
 • Språkbanken - Elektroniskt arkiv från Göteborgs universitet. 

Kontaktbibliotekarie

Paul Flack

 

Tel: 023-778179

E-post: pfl@du.se

Sökguider