Skip to main content

Psykologi: Tidskrifter

Psykologi

Tidskrift som källa

Tidskriften är den viktigaste vetenskapliga källan och ett snabbt medium för forskare att publicera sig i. På biblioteket finns ett nätbaserat utbud med över 13.000 tidskrifter inom olika ämnesområden.