Skip to main content

Psykologi: Databaser

Psykologi

PsycINFO

Innehåller mer än 2500 tidskrifter. Sökbart material finns inom ämnesområdena beteende- och samhällsvetenskap.

Web of Science

Citeringsdatabas. Finns mer än 8500 internationella tidskrifter med artikelreferenser från 1900- och framåt. Innehåller tre databaser; Arts & Humanities Citation Index = humanistiska tidskriftsartiklar, Social Sciences Citation Index = samhällsvetenskapliga tidskriftsartiklar, Science Citation Index = naturvetenskapliga, tekniska och medicinska tidskriftsartiklar.

Databaser inom psykologi

Google Scholar

Gör det enkelt och sök allmänt efter vetenskaplig litteratur. Använd Google Scholar!

Google Scholar Search

SwePub