Skip to main content

Informatik: Tidskrifter

Ämnesguide för informatik, data- och systemvetenskap vid Högskolan Dalarna

Tidskrift som källa

Tidskriften är den viktigaste vetenskapliga källan och ett snabbt medium för forskare att publicera sig i. På biblioteket finns ett nätbaserat utbud på över 13.000 tidskrifter inom olika ämnesområden. 

Granska och beställa artiklar