Skip to main content

Informatik: Statistik

Ämnesguide för informatik, data- och systemvetenskap vid Högskolan Dalarna

Statistik

Vi svenskar och våra datorvanor, internetvanor och vår mediakonsumtion är föremål för regelbundna undersökningar. Dessa undersökningar och rapporter ligger ofta till grund för forskningen. Det är hit du bör vända dig om du t ex vill veta hur vi använder sociala medier. Dessa undersökningar låter ibland tala om sig i nyhetsmedia, t ex på det här sättet:
En miljon svenskar nobbar internet
Då är det bra att veta var nyheten kommer ifrån.