Skip to main content

Informatik: Sökteknik

Ämnesguide för informatik, data- och systemvetenskap vid Högskolan Dalarna

Trunkering

Vid trunkering söker man på ordstammen som i detta fall dator* och på så vis får träff på olika ändelser av ordet såsom datorer,datoranvändning, datorvana m.m . Sökmetoden genererar en utvidgad mängd träffar inom ett valt begrepp.

 

Booleska operatorer

Internet  AND  tonåringar = dokument om internet och tonåringar. AND begränsar sökningen- ju fler ord desto mindre träffar och ger databasen instruktionen att bägge dessa sökord måste finnas med i posterna.

Internet OR  datorer = dokument om antingen internet eller datorer eller om båda orden samtidigt. OR utökar sökningen och ger databasen instruktionen att antingen det ena eller andra ordet (eller bägge) måste finnas med i posterna.

Internet  NOT mobiltelefoner = dokument om internet men inte sådana som handlar om  mobiltelefoner. NOT begränsar sökningen och används för att utesluta termer dvs ord som inte får förekomma i dokumentet.