Skip to main content

Informatik: Databaser

Ämnesguide för informatik, data- och systemvetenskap vid Högskolan Dalarna

Web of Science

Citeringsdatabas. Finns mer än 8500 internationella tidskrifter med artikelreferenser från 1900- och framåt. Innehåller tre databaser; Arts & Humanities Citation Index = humanistiska tidskriftsartiklar, Social Sciences Citation Index = samhällsvetenskapliga tidskriftsartiklar, Science Citation Index = naturvetenskapliga, tekniska och medicinska tidskriftsartiklar.

Databaser

Google Scholar

Gör det enkelt och sök allmänt efter vetenskaplig litteratur. Använd Google Scholar!