Skip to main content

Portugisiska: Ämnesguide för portugisiska

Resurser


Sök böcker och artiklar

 • DART-Europe
  Avhandlingar i fulltext från olika universitet i Europa.
 • Google Scholar
  I Google Scholar kan man söka efter vetenskaplig litteratur.
 • LIBRIS 
  Gemensam katalog för svenska universitets-, högskole- och forskningsbibliotek, samt ett antal folkbibliotek.
 • PORBASE 
  Gemensam katalog för bibliotek i Portugal. 
 • Tidskrifter
  Sök bland högskolebibliotekets tryckta och elektroniska tidskrifter.

 

Studentuppsatser

 • Uppsök
  Sök uppsatser i fulltext från svenska högskolor och universitet.
 • DiVA
  Högskolan Dalarnas elektroniska arkiv för uppsatser och forskningspublikationer.

 

Uppslagsverk och ordböcker

 • Reverso
  Portugisk-engelsk & engelsk-portugisisk ordbok.

 

Övriga resurser

Kontaktbibliotekarie

Paul Flack

 

Tel: 023-778179

E-post: pfl@du.se