Skip to main content

DiVA: Manualer

DiVA är Högskolan Dalarnas publikationsdatabas. I DiVA återfinns de forskningspublikationer och examensarbeten som högskolans doktorander, forskare och studenter producerat.

Librarian

Richard Borg's picture
Richard Borg
Kontakt:
023-77 86 26

Librarian

Anna Hillström's picture
Anna Hillström
Kontakt:
023-77 89 32