Skip to main content

Doktorandkurs i informationssökning och informationshantering: Start

Vad innehåller kursen?

  • Fördjupning i sökteknik och sökstrategier för generella och ämnesspecifika databaser och andra informationsresurser
  • Referenshanteringsprogrammet EndNote
  • Bibliometri och altmetri
  • Upphovsrätt
  • Elektronisk publicering och open access
  • Arkivering och arkivlagen
  • Lagring av forskningsdata

 

Kurssida med kursplan på högskolans web

Vem passar kursen för?

Kursen riktar sig till doktorander vid Högskolan Dalarna. Med godkännande från handledaren kan kursen tillgodoräknas i forskarutbildningen och ger då 3 hp. För att få bästa utdelning av kursen bör den läsas i början av doktorandutbildningen. Även lärare och forskare vid Högskolan Dalarna kan följa kursen i mån av plats.

När går kursen nästa gång?

Kursen kommer från och med 2018 troligtvis att ges varje termin och då ingå i en större introduktionskurs för högskolans doktorander.

Planeringen pågår. Hör med oss för mer information!