Skip to main content

Informatik: Start

Ämnesguide för informatik, data- och systemvetenskap vid Högskolan Dalarna

Börja här

Denna guide vänder sig till dig som studerar systemvetenskapliga programmet, ämnet informatik samt Utveckling av e-tjänster vid Högskolan Dalarna. Här finns en samling resurser för dig som söker litteratur och annan information inför ett examensarbete, en rapport eller en enklare studieuppgift.