Skip to main content

Italienska: ämnesguide

Resurser

Sök böcker och artiklar

 • ERIC
  ERIC (The Education Resources Information Center) är världens största databas för litteratur inom utbildning. 
 • Google Scholar
  I Google Scholar kan man söka efter vetenskaplig litteratur.
 • Intratext
  Litteratur i fulltext på italienska och andra språk.
 • LIBRIS 
  Gemensam katalog för svenska universitets-, högskole- och forskningsbibliotek.
 • Linguistics Collection
  Databas för språkvetenskaplig litteratur. Söker samtidigt i databaserna Linguistics and Language Behavior Abstracts (LLBA) och Linguistics Database.
 • SBN (Servizio Bibliotecario Nazionale) 
  Gemensam katalog för italienska bibliotek. Bra resurs för att söka efter t.ex. italienska böcker.
 • WorldCat
  Söktjänst bestående av information om titlar på mer än 10.000 biblioteket i världen.

 

Uppslagsverk och ordböcker

 • Britannica Academic
  Innehåller bl.a. Encyclopædia Britannica och Merriam-Webster's Collegiate Dictionary.
 • Enciclopedia dell'italiano : il vocabolario Treccano (2 vol.)
  Finns i tryckt version i biblioteket - hylla Fi(x).
 • Grande dizionari della lingua italiana (flerbandsverk)
  Finns i tryckt version i biblioteket - hylla Fi(x).
 • Letteratura Italiana (flerbandsverk)
  Finns i tryckt version i biblioteket - hylla Gi(x).
 • il Sansoni Inglesi
  Fritt tillgänglig engelsk-italiensk / italiensk-engelsk ordbok.
 • Sapere
  Fritt tillgängligt italienskt uppslagsverk.
 • Treccani (vocabolario)
  Fritt tillgänglig italiensk-italiensk ordbok.
 • Treccani (sinonimi)
  Fritt tillgänglig italiensk synonymordbok.

      Fler italienska ordböcker finns på hylla Fi(x) i biblioteket.

 

Studentuppsatser

 • DiVA
  Högskolan Dalarnas elektroniska arkiv för uppsatser och forskningspublikationer.
 • Uppsök
  Sök uppsatser i fulltext från svenska högskolor och universitet.

 

Övrigt

 • Italian Studies Web 
  Webbsidor för italienska studier utvalda av universitetsbibliotek i USA. 
 • SegnaWeb
  Internetsidor utvalda av italienska bibliotek.

 

Kontaktbibliotekarie

Paul Flack

 

Tel: 023-778179

E-post: pfl@du.se

Sökguider

Nya böcker

Nya italienska böcker

Lista i LIBRIS på italienska böcker som Högskolan Dalarnas biblioteket har köpt in 2018.