Skip to main content

Japanska: Ämnesguide för japanska

Resurser


Sök böcker och artiklar

 • AsiaPortal
  Asienportalen innehåller ett anta antal databaser och andra resurser (dagstidningar, tidskrifter) som berör framförallt Japan och Kina. 
 • CiNii 
  CiNii (Scholarly and Academic Information Navigator) är en japansk söktjänst för att söka efter vetenskapliga artiklar, böcker och avhandlingar. 
 • Google Scholar
  I Google Scholar kan man söka efter vetenskaplig litteratur.
 • J-texts
  Japansk litteratur i fulltext.
 • LIBRIS 
  Gemensam katalog för svenska universitets-, högskole- och forskningsbibliotek, samt ett antal folkbibliotek.
 • Linguistics Collection
  Databas för språkvetenskaplig litteratur. Söker samtidigt i databaserna Linguistics and Language Behavior Abstracts (LLBA) och Linguistics Database.
 • WorldCat
  Söktjänst bestående av information om titlar på mer än 10.000 biblioteket i världen.

 

Studentuppsatser

 • Uppsök
  Sök uppsatser i fulltext från svenska högskolor och universitet.
 • DiVA
  Högskolan Dalarnas elektroniska arkiv för uppsatser och forskningspublikationer.

 

Uppslagsverk och ordböcker

 • Britannica Academic
  Innehåller bl.a. Encyclopædia Britannica och Merriam-Webster's Collegiate Dictionary.

 

Övriga resurser

 • Asahi.com
  Tidningen Asahi Shinbun på nätet.
 • Amazon Japan
  Japansk internetbutik för böcker, musik, DVD m.m.

sökguider