Skip to main content

Kinesiska: Ämnesguide för kinesiska

Resurser


Sök böcker och artiklar

 • Asia Portal Electronic Resources Guide - NIAS
  Gateway to resources for Asian studies.
 • Bibliotekskatalogen - böcker och tidskrifter i biblioteket.
 • LIBRIS - gemensam katalog för Sveriges forsknings- och universitetsbibliotek.
 • Databaser för språk - lista på databaser som man kan söka artiklar och böcker i för språkstudier. Databaserna LLBA, MLA International Bibliography och ERIC är exempel på några användbara databaser.
 • WorldCat
  Söktjänst bestående av information om titlar på mer än 10.000 biblioteket i världen.

 

Uppslagsverk och ordböcker

      Fler kinesiska ordböcker finns i biblioteket - hylla Fva(x).

 

Uppsatser 

 • Uppsök
  Sök uppsatser från svenska högskolor och universitet.
 • DiVA
  Högskolan Dalarnas elektroniska arkiv för uppsatser och forskningspublikationer.

   

Länkar på internet

 • China Studies 
  Sammanställd av The Chinese University Library of Hong Kong.
 • The China WWW Virtual Library
  En internet Guide för kinesiska studier sammanställd av Sonological Institute, Leiden. 
 • DACHS
  Digitalt arkiv för kinesiska studier. 

Kontaktbibliotekarie

Paul Flack

 

Tel: 023-778179

E-post: pfl@du.se