Skip to main content

Portugisiska: Ämnesguide för portugisiska

Resurser


Sök böcker och artiklar

  • DART-Europe
    Avhandlingar i fulltext från olika universitet i Europa.
  • Google Scholar
    I Google Scholar kan man söka efter vetenskaplig litteratur.
  • LIBRIS 
    Gemensam katalog för svenska universitets-, högskole- och forskningsbibliotek, samt ett antal folkbibliotek.
  • PORBASE 
    Gemensam katalog för bibliotek i Portugal. 
  • RCAAP
    Repositório científico de acesso aberto de Portugal.
  • Tidskrifter
    Sök bland högskolebibliotekets tryckta och elektroniska tidskrifter.
  • WorldCat
    Söktjänst bestående av information om titlar på mer än 10.000 biblioteket i världen.

 

Studentuppsatser

  • Uppsök
    Sök uppsatser i fulltext från svenska högskolor och universitet.
  • DiVA
    Högskolan Dalarnas elektroniska arkiv för uppsatser och forskningspublikationer.

 

Uppslagsverk och ordböcker

  • Britannica Academic
    Innehåller bl.a. Encyclopædia Britannica och Merriam-Webster's Collegiate Dictionary.
  • Reverso
    Portugisk-engelsk & engelsk-portugisisk ordbok.

 

Övriga resurser

Kontaktbibliotekarie

Paul Flack

 

Tel: 023-778179

E-post: pfl@du.se

Sökguider