Skip to main content

Religion: Ämnesguide

Att börja söka

Innan du börjar använda de mer specifika ämnesdatabaserna här nedanför, kanske du ska börja med att söka i Summon, som letar bland bibliotekets böcker, e-böcker, elektroniska tidskrifter mm.

Databaser för litteratursökning

Ämnesguide för religion

Välkommen till den här ämnesguiden för ämnet religion! Här har vi försökt samla sådant vi tror kan vara av intresse för dig som studerar eller forskar. Vissa av resurserna är sådana som ligger gratis på nätet, andra är sådana som högskolans bibliotek prenumerar på och som du behöver logga in för att använda. Användar-ID och lösenord är då samma som till högskolans övriga tjänster.

Hemsändning

Om du bor i Sverige kan vi skicka våra böcker hem till dig, mot att du bekostar portot tillbaka. Även artikelkopior kan sändas hem. Det kostar 30 kronor per artikel. 

Fjärrlån

Om du hittar referenser till litteratur som biblitoteket inte äger, så brukar vi nästan alltid kunna få tag på materialet från något annat blbliotek. Det är det vi kallar fjärrlån. Att beställa en bok är gratis. Att beställa en artikel kostar 20 kr. I genomsnitt tar det 3-7 dagar innan du får det du beställt. Mer info och beställningsformulär hittar du här.

Britta Renman's picture
Britta Renman
Contact:
023-77 87 79

Annat användbart