Skip to main content

Ryska: ämnesguide

Resurser

Sök böcker och artiklar

 • Biblioteka Maksima Moshkowa
  Rysk skönlitteratur i fulltext samt en del europeisk litteratur i rysk översättning.
 • Google Books
  Söktjänst där man kan hitta referenser till böcker samt texter i fulltext eller utdrag ur böcker.
 • Högskolan Dalarnas bibliotekskatalog
  Sök efter tryckta böcker, tryckta tidskrifter, DVD-filmer, e-böcker m.m.
 • LIBRIS
  Gemensam katalog för svenska forsknings- och universitetbibliotek samt flera folkbibliotek.

 

Studentuppsatser

 • Uppsök
  Sök uppsatser i fulltext från svenska högskolor och universitet.
 • DiVA
  Högskolan Dalarnas elektroniska arkiv för uppsatser och forskningspublikationer.

Uppslagsverk och ordböcker

 • Britannica Academic 
  Engelsk databasen som innehåller Encyclopædia Britannica och Merriam-Webster Dictionary & Thesaurus.
 • KM.RU
  Gratis rysk encyklopedi och ordbok (engelska-ryska & ryska-engelska).
 • Reverso
  Engelsk-rysk & rysk-engelsk ordbok.
 • Lexin
  Gratis svensk-rysk & rysk-svensk ordbok.
 • Nationalencyklopedin
  Består av uppslagsverk och ordböcker (bl.a. NE:s svensk-ryska/rysk-svenska ordbok och svensk-engelska/engelsk-svenska ordbok).

 

Övriga resurser

 • Feb-web 
  Resurser relaterade till rysk litteratur och folksägner.  
 • REESWEB 
  Internetguide till resurser relaterade till ryska och östeuropeiska studier. 
 • Russian Media
  Länkar till rysk radio, TV och ryska tidningar.