Skip to main content

Spanska: Ämnesguide för spanska

Resurser


Sök böcker och artiklar

 • DART-Europe
  Avhandlingar i fulltext från olika universitet i Europa.
 • ERIC
  ERIC (The Education Resources Information Center) är världens största databas för litteratur inom utbildning. 
 • Google Scholar
  I Google Scholar kan man söka efter vetenskaplig litteratur. OBS: Innehåller dock inte bara vetenskapliga källor.
 • LIBRIS 
  Gemensam katalog för svenska universitets-, högskole- och forskningsbibliotek, samt ett antal folkbibliotek.
 • Tidskrifter
  Om du söker efter en specifik artikel kan du söka  bland högskolebibliotekets tryckta och elektroniska tidskrifter.
 • WorldCat
  Söktjänst bestående av information om titlar på mer än 10.000 biblioteket i världen.

 

Uppslagsverk och ordböcker

      Fler spanska ordböcker finns på hylla Fk(x) i biblioteket.

 

Studentuppsatser

 • DiVA
  Högskolan Dalarnas elektroniska arkiv för uppsatser och forskningspublikationer.
 • Uppsök
  Sök uppsatser i fulltext från svenska högskolor och universitet.


Länkar på internet 

 • Iberian studies web
  Internetsidor för spanska och portugisiska studier utvalda av universitetsbibliotek i USA.

 

Kontaktbibliotekarie

Paul Flack

 

Tel: 023-778179

E-post: pfl@du.se

Sökguider