Skip to main content

Arabiska: Ämnesguide

Resurser

Sök böcker och artiklar

Söktjänster

 • E-kutub
  E-böcker på arabiska.
 • LIBRIS
  Gemensam katalog för svenska forsknings- och universitetbibliotek samt flera folkbibliotek.
 • Google Scholar 
  OBS: Undvik att söka allmänt efter litteratur i Google Scholar, eftersom söktjänsten innehåller många icke-vetenskapliga källor och ohederliga tidskrifter. Du kan dock använda Google Scholar för att försöka att hitta specifika artiklar och avhandlingar i fulltext som du redan hittat bibliografisk information om i MLA International Bibliography eller Linguistics Collection
 • Hindawi
  Hitta böcker på arabiska i fulltext.
 • Linguistics Collection
  Databas för språkvetenskaplig litteratur. Söker samtidigt i databaserna Linguistics and Language Behavior Abstracts (LLBA) och Linguistics Database.
 • MLA International Bibliography
  Sök akademisk litteratur inom litteraturvetenskap och språkvetenskap.
 • Summon
  I denna söktjänst kan du söka bland bibliotekets tryckta böckere-böcker och tidskriftsartiklar. Du hittar också böcker och artiklar som inte ingår i bibliotekets samling.
 • WorldCat
  Söktjänst bestående av information om titlar på mer än 10.000 biblioteket i världen.

Vetenskapliga tidskrifter 

Tidningar på arabiska och engelska

Tidningar på arabiska

Illustrerade tidskrifter inom kultur och litteratur

Uppslagsverk och ordböcker

Studentuppsatser

 • Uppsök
  Sök uppsatser i fulltext från svenska högskolor och universitet.
 • DiVA
  Högskolan Dalarnas elektroniska arkiv för uppsatser och forskningspublikationer.

Övriga resurser