Gå till huvudinnehållet
Det verkar som att du använder Internet Explorer 11 eller en äldre version. Den här webbplatsen fungerar bäst med moderna webbläsare som de senaste versionerna av Chrome, Firefox, Safari och Edge. Om du fortsätter med den här webbläsaren kan du få oväntad

Bibliometri: Start

Bibliometri är en samling kvantitativa metoder som används för analysera forskningspublikationer. Publikationsanalyser görs utifrån t.ex. DiVA, Norska modellen och Web of Science. Vid Högskolan Dalarna arbetar biblioteket med bibliometri.

Vad är bibliometri?

Bibliometri är en samling kvantitativa metoder som används för analysera forskningspublikationer.

Med hjälp av bibliometri kan man mäta bland annat:

  • Vetenskaplig produktion och produktivitet
  • Genomslag (impact)
  • Ämnesstruktur och samarbetsmönster

Bibliometri bygger på antagandet att de flesta forskningsrön förr eller senare publiceras som artiklar i internationella vetenskapliga tidskrifter och där läses av andra forskare som senare citerar artiklarna i sina efterföljande artiklar. Ju fler citeringar en artikel får, desto större genomslag (impact) kan den antas få.

Vad används bibliometri till?

Bibliometri används till exempel vid utvärdering, uppföljning och medelsfördelning såväl nationellt, internationellt som inom enskilda lärosäten.

För mer information om analys av forskning och bibliometri se Vetenskapsrådets sidor.

Vilka bibliometriska analyser kan biblioteket bistå med?

  • Statistik och publikationsanalyser utifrån DiVA - Högskolan Dalarnas publikationsdatabas
  • Publikationsanalyser utifrån Norska modellen
  • Citerings- och nätverksanalyser med Web of Science som underlag

Librarian

Profile Photo
Lisa Grönborg
Kontakt:
023-77 82 89