Skip to main content

Bygg-, energi- och miljöteknik

Börja söka

Börja din sökning i Summon där hittar du bibliotekets samlade resurser; artiklar, avhandlingar och böcker m.m. Det kan hjälpa dig att få en överblick över ditt ämnesområde.

Databaser

Vetenskapliga artiklar hittar du enklast genom någon av högskolans databaser.

Användbara databaser inom bygg-, energi- och miljöteknik: