Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Italienska: ämnesguide

Resurser

Sök böcker och artiklar

 • Access Torrossa 
  Databas innehållande italienska e-böcker och tidskriften Francofonia.
 • ERIC
  ERIC (The Education Resources Information Center) är världens största databas för litteratur inom utbildning. 
 • Google Scholar
  OBS: söktjänsten innehåller inte bara vetenskaplig litteratur utan också många icke-vetenskapliga källor och ohederliga tidskrifter. Du bör därför granska att källorna är vetenskapliga och att artiklarna inte är från tidskrifter som listas i Cabells -
   Predatory Reports. För att få tillgång till artiklar i fulltext i biblioteks tidskriftsprenumerationer måste du aktivera en bibliotekslänk (Se Aktivera bibliotekslänkar i Google Scholar).
 • Intratext
  Litteratur i fulltext på italienska och andra språk.
 • LIBRIS 
  En nationell söktjänst med information om titlar på svenska bibliotek.
 • Linguistics Collection
  Databas för språkvetenskaplig litteratur. Söker samtidigt i databaserna Linguistics and Language Behavior Abstracts (LLBA) och Linguistics Database.
 • SBN (Servizio Bibliotecario Nazionale) 
  Gemensam katalog för italienska bibliotek. Bra resurs för att söka efter t.ex. italienska böcker.
 • Summon
  I denna söktjänst kan du söka bland bibliotekets tryckta böckere-böcker och tidskriftsartiklar. Du hittar också böcker och artiklar som inte ingår i bibliotekets samling.

 

Uppslagsverk och ordböcker

 • Britannica Academic
  Innehåller bl.a. Encyclopædia Britannica och Merriam-Webster's Collegiate Dictionary.
 • Enciclopedia dell'italiano : il vocabolario Treccano (2 vol.)
  Finns i tryckt version i biblioteket - hylla Fi(x).
 • Grande dizionari della lingua italiana (flerbandsverk)
  Finns i tryckt version i biblioteket - hylla Fi(x).
 • Letteratura Italiana (flerbandsverk)
  Finns i tryckt version i biblioteket - hylla Gi(x).
 • NE:s ordböcker
  B
  l.a. NE:s svensk-italienska/italiensk-svenska ordbok och svensk-engelska/engelsk-svenska ordbok.
 • il Sansoni Inglesi
  Fritt tillgänglig engelsk-italiensk / italiensk-engelsk ordbok.
 • Sapere
  Fritt tillgängligt italienskt uppslagsverk.
 • Treccani (vocabolario)
  Fritt tillgänglig italiensk-italiensk ordbok.
 • Treccani (sinonimi)
  Fritt tillgänglig italiensk synonymordbok.

      Fler italienska ordböcker finns på hylla Fi(x) i biblioteket.

 

Studentuppsatser

 • DiVA
  Högskolan Dalarnas elektroniska arkiv för uppsatser och forskningspublikationer.
 • Uppsök
  Sök uppsatser i fulltext från svenska högskolor och universitet.

 

Övrigt

 

Sökguider

Nya böcker

Nya italienska böcker

Lista i LIBRIS på italienska böcker som Högskolan Dalarnas biblioteket har köpt in 2021.