Skip to main content

Franska: ämnesguide

Resurser


Sök böcker och artiklar

 • ERIC
  ERIC (The Education Resources Information Center) är världens största databas för litteratur inom utbildning.
 • Google Scholar
  OBS: Undvik att söka allmänt efter litteratur i Google Scholar, eftersom söktjänsten innehåller många icke-vetenskapliga källor och ohederliga tidskrifter. Du kan dock använda Google Scholar för att försöka att hitta specifika artiklar och avhandlingar i fulltext som du redan hittat bibliografisk information om i MLA International Bibliography eller Linguistics Collection
 • LIBRIS 
  Gemensam katalog för svenska universitets-, högskole- och forskningsbibliotek samt flera folkbibliotek. Du kan begränsa sökningen till avhandlingar i katalogen.
 • Linguistics Collection
  Databas för språkvetenskaplig litteratur. Söker samtidigt i databaserna Linguistics and Language Behavior Abstracts (LLBA) och Linguistics Database.
 • SUDOC
  Système Universitaire de Dokumentation (SUDOC) är en katalog med information om titlar på franska universitets- och forskningsbibliotek.
 • Summon
  I denna söktjänst kan du söka bland bibliotekets tryckta böckere-böcker och tidskriftsartiklar. Du hittar också böcker och artiklar som inte ingår i bibliotekets samling.
 • WorldCat
  Söktjänst bestående av information om titlar på mer än 10.000 biblioteket i världen.

 

Uppslagsverk och ordböcker 

 • Britannica Academic
  Innehåller bl.a. Encyclopædia Britannica och Merriam-Webster's Collegiate Dictionary.
 • Nationalencyklopedin
  Består av uppslagsverk och ordböcker
   (bl.a. NE:s stora svensk-franska/fransk-svenska ordbok och svensk-engelska/engelsk-svenska ordbok).

      Fler franska ordböcker finns på hylla Fj(x) i biblioteket.

 

Studentuppsatser

 • DiVA
  Högskolan Dalarnas elektroniska arkiv för uppsatser och forskningspublikationer.
 • Uppsök
  Sök uppsatser i fulltext från svenska högskolor och universitet.

 

Övrigt

 • ALaLettre 
  Information om franska författare samt länkar till en del verk i fulltext. 
 • Amazon.fr
  Fransk bokhandel på nätet.
 • French Studies Web
  Internetsidor för franska studier utvalda the Association of College and Research Libraries i USA.    

 

Sökguider