Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Franska: ämnesguide

Resurser


Sök böcker och artiklar

 • ERIC
  ERIC (The Education Resources Information Center) är världens största databas för litteratur inom utbildning.
 • Google Scholar
  OBS: söktjänsten innehåller inte bara vetenskaplig litteratur utan också många icke-vetenskapliga källor och ohederliga tidskrifter. Du bör därför granska att källorna är vetenskapliga och att artiklarna inte är från tidskrifter som listas i Cabells -
   Predatory Reports. För att få tillgång till artiklar i fulltext i biblioteks tidskriftsprenumerationer måste du aktivera en bibliotekslänk (Se Aktivera bibliotekslänkar i Google Scholar).
 • HAL-SHS
  L'archive ouverte HAL-SHS (Sciences de l’Homme et de la Société), est destinée au dépôt et à la diffusion d'articles scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, dans toutes les disciplines des sciences humaines et de la société.
 • LIBRIS 
  En nationell söktjänst med information om titlar på svenska bibliotek.
 • Linguistics Collection
  Databas för språkvetenskaplig litteratur. Söker samtidigt i databaserna Linguistics and Language Behavior Abstracts (LLBA) och Linguistics Database.
 • SUDOC
  Système Universitaire de Dokumentation (SUDOC) är en katalog med information om titlar på franska universitets- och forskningsbibliotek.
 • Summon
  I denna söktjänst kan du söka bland bibliotekets tryckta böckere-böcker och tidskriftsartiklar. Du hittar också böcker och artiklar som inte ingår i bibliotekets samling.

 

Uppslagsverk och ordböcker 

 • Britannica Academic
  Innehåller bl.a. Encyclopædia Britannica och Merriam-Webster's Collegiate Dictionary.
 • NE:s ordböcker
  B
  l.a. NE:s svensk-franska/fransk-svenska ordbok och svensk-engelska/engelsk-svenska ordbok.

      Fler franska ordböcker finns på hylla Fj(x) i biblioteket.

 

Studentuppsatser

 • DiVA
  Högskolan Dalarnas elektroniska arkiv för uppsatser och forskningspublikationer.
 • Uppsök
  Sök uppsatser i fulltext från svenska högskolor och universitet.

 

Övrigt

 • ALaLettre 
  Information om franska författare samt länkar till en del verk i fulltext. 
 • Amazon.fr
  Fransk bokhandel på nätet.

 

Sökguider