Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Svenska som andraspråk: ämnesguide

Resurser


Sök böcker och artiklar  

 • Artikelsök
  Referensdatabas som förtecknar innehållet i svenska dagstidningar och tidskrifter (mestadels icke-vetenskapliga).
 • ERIC
  ERIC (The Education Resources Information Center) är världens största databas för litteratur inom utbildning. 
 • Google Scholar
  I Google Scholar kan man söka efter vetenskaplig litteratur. OBS: Innehåller dock inte bara vetenskapliga källor.
 • LIBRIS 
  Gemensam katalog för svenska universitets-, högskole- och forskningsbibliotek samt flera folkbibliotek.
 • Linguistics Collection 
  Databas för språkvetenskaplig litteratur. Söker samtidigt i databaserna Linguistics and Language Behavior Abstracts (LLBA) och Linguistics Database.
 • Mediearkivet 
  Artiklar i fulltext från svenska dagstidningar och icke-vetenskapliga tidskrifter.
 • SwePub
  Vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten. Sök bland artiklar, konferensbidrag och avhandlingar m.m.

 

Uppslagsverk och ordböcker

 • Nationalencyklopedin
  Består bl.a. av uppslagsverk, UR Play och ordböcker (t.ex. svensk ordbok, svensk synonymordbok, engelsk ordbok).

      Fler svenska ordböcker finns på hylla Fc(x) i biblioteket.

 

Studentuppsatser

 • DiVA
  Högskolan Dalarnas elektroniska arkiv för uppsatser och forskningspublikationer.
 • Uppsök
  Sök uppsatser i fulltext från svenska högskolor och universitet.

 

Övrigt

 • Språkbanken - Här hittar du webbbaserade, sökbara korpusar och lexikonresurser av olika slag. Tillgängliggörs via Göteborgs universitet.

Sökguider