Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Informatik: Start

Ämnesguide för informatik, data- och systemvetenskap vid Högskolan Dalarna

Börja här

Denna guide vänder sig till dig som studerar systemvetenskapliga programmet, ämnet informatik samt Utveckling av e-tjänster vid Högskolan Dalarna. Här finns en samling resurser för dig som söker litteratur och annan information inför ett examensarbete, en rapport eller en enklare studieuppgift.

Subject Guide

Profile Photo
Åsa Härstedt
Contact:
023 77 81 96