Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Informatik: Tidskrifter

Ämnesguide för informatik, data- och systemvetenskap vid Högskolan Dalarna

Tidskrift som källa

Tidskriften är den viktigaste vetenskapliga källan och ett snabbt medium för forskare att publicera sig i. På biblioteket finns ett nätbaserat utbud på över 13.000 tidskrifter inom olika ämnesområden. 

Granska och beställa artiklar

Subject Guide

Profile Photo
Åsa Härstedt
Contact:
023 77 81 96