Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Informatik: Statistik

Ämnesguide för informatik, data- och systemvetenskap vid Högskolan Dalarna

Statistik

Vi svenskar och våra datorvanor, internetvanor och vår mediakonsumtion är föremål för regelbundna undersökningar. Dessa undersökningar och rapporter ligger ofta till grund för forskningen. Det är hit du bör vända dig om du t ex vill veta hur vi använder sociala medier. Dessa undersökningar låter ibland tala om sig i nyhetsmedia, t ex på det här sättet:
En miljon svenskar nobbar internet
Då är det bra att veta var nyheten kommer ifrån.

Subject Guide

Profile Photo
Åsa Härstedt
Contact:
023 77 81 96