Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Informatik: Sökteknik

Ämnesguide för informatik, data- och systemvetenskap vid Högskolan Dalarna

Trunkering

Vid trunkering söker man på ordstammen som i detta fall dator* och på så vis får träff på olika ändelser av ordet såsom datorer,datoranvändning, datorvana m.m . Sökmetoden genererar en utvidgad mängd träffar inom ett valt begrepp.

 

Booleska operatorer

Internet  AND  tonåringar = dokument om internet och tonåringar. AND begränsar sökningen- ju fler ord desto mindre träffar och ger databasen instruktionen att bägge dessa sökord måste finnas med i posterna.

Internet OR  datorer = dokument om antingen internet eller datorer eller om båda orden samtidigt. OR utökar sökningen och ger databasen instruktionen att antingen det ena eller andra ordet (eller bägge) måste finnas med i posterna.

Internet  NOT mobiltelefoner = dokument om internet men inte sådana som handlar om  mobiltelefoner. NOT begränsar sökningen och används för att utesluta termer dvs ord som inte får förekomma i dokumentet.

Subject Guide

Profile Photo
Åsa Härstedt
Contact:
023 77 81 96