Skip to main content

Kinesiska: ämnesguide

Resurser


Sök böcker och artiklar

 • AsiaPortal
  Asienportalen innehåller ett anta antal databaser och andra resurser (dagstidningar, tidskrifter) som berör framförallt Japan och Kina. 
 • LIBRIS - gemensam katalog för Sveriges forsknings- och universitetsbibliotek.
 • Linguistics Collection
  Databas för språkvetenskaplig litteratur. Söker samtidigt i databaserna Linguistics and Language Behavior Abstracts (LLBA) och Linguistics Database.
 • MLA International Bibliography
  Sök litteratur inom litteraturvetenskap och språkvetenskap.
 • Summon
  I denna söktjänst kan du söka bland bibliotekets tryckta böckere-böcker och tidskriftsartiklar. Du hittar också böcker och artiklar som inte ingår i bibliotekets samling.
 • WorldCat
  Söktjänst bestående av information om titlar på mer än 10.000 biblioteket i världen.

 

Uppslagsverk och ordböcker

      Fler kinesiska ordböcker finns i biblioteket - hylla Fva(x).

 

Uppsatser 

 • Uppsök
  Sök uppsatser från svenska högskolor och universitet.
 • DiVA
  Högskolan Dalarnas elektroniska arkiv för uppsatser och forskningspublikationer.

   

Länkar på internet

 • China Studies 
  Sammanställd av The Chinese University Library of Hong Kong.
 • The China WWW Virtual Library
  En internet Guide för kinesiska studier sammanställd av Sonological Institute, Leiden. 
 • DACHS
  Digitalt arkiv för kinesiska studier. 

Sökguider