Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Fysioterapi

Ämnesguide för fysioterapi, medicinsk vetenskap

 

Ämnesord

När du ska söka litteratur om ett ämne gäller det att hitta bra sökord. Många databaser har en lista med förutbestämda termer och begrepp - en så kallad ämnesordslista - som du kan använda dig av.

Ämnesord kan beskrivas som en form av taggar eller etiketter som sätts på artiklarna för att beskriva vad de handlar om. Finns ett ämnesord i listan som passar innehållet i artikeln taggas den med det, även om författaren/arna till artikeln använt andra synonyma eller relaterade termer i själva texten. Genom att söka med ett ämnesord får du fram alla artiklar som är taggade med det ämnesordet, och riskerar därmed inte att missa relevant material.

Ämnesordslistorna är ofta strukturerade hierarkiskt där en överordnad term har en bredare betydelse och en underordnad term har en snävare betydelse. Testa att gå uppåt och nedåt i hierarkin för att hitta de termer som passar din sökning bäst.

 

Varje databas har sin egen ämnesordslista och de har ofta olika namn:

  • I PubMed heter ämnesordlistan MeSH (Medical Subject Headings)
  • I Cinahl heter ämnesordslistan CINAHL Headings
  • I PsycINFO heter ämnesordslistan Thesaurus