Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Samhällsvetenskap: Artiklar, Tidskrifter & Databaser

Om åtkomst av artiklar

Känner du till vad artikeln du letar efter heter, är det enklast att skriva in den fullständiga artikeltiteln i bibliotekets söktjänst Summon och klicka på "sök". Om artikeln är publicerad i en av de tidskrifter biblioteket prenumererar på elektroniskt, får du träff på artikeltitel och blir länkad vidare till artikeln.

Glöm inte att att du behöver logga in för att få åtkomst till materialet om du söker i Summon hemifrån.

Känd tidskrift

Söker du en artikel i en tidskrift du känner till namnet på, kan du söka efter tidskriftens titel via bibliotekets tidskriftslista Tidskrifter A-Ö som du hittar på på startsidan. Alla tidskrifter som biblioteket prenumererar på, elektroniska såväl som tryckta, finns listade här.

En del tidskrifter har biblioteket tillgång till i tryckt format. Tryckta tidskrifter i samhällsvetenskap, sociologi och statsvetenskap finns placerade på första våningsplanet i biblioteket i Falun.

Elektroniska tidskrifter

Merparten av tidskrifterna biblioteket har tillgång till är elektroniska. Går du via tidskriftslistan Tidskrifter A-Ö blir du länkad vidare till tidskriftens sida i en databas och letar dig i denna fram till rätt årgång, nummer och artikel.

Finns inte artikeln tillgänglig online som en fulltext-artikel (och den inte heller finns i tryckt format i biblioteket), går det att beställa en papperskopia mot en avgift. Läs mer om hur du gör det på sidan Fjärrlån och inköpsförslag.

Om artikeldatabaser och söktjänster

I denna guide finns länkar till både vetenskapliga och ovetenskapliga artiklar, tidskrifter och databaser. Hur du känner igen en vetenskaplig artikel kan du läsa mer om på sidan Vad är en vetenskaplig artikel?

Vetenskapliga artiklar kan sökas fram i olika databaser och i söktjänster. Ett exempel på en söktjänst är Google Scholar. I denna hittar du fritt tillgängligt vetenskapligt material. Biblioteket har även tillgång till ett flertal databaser med främst vetenskapliga forskningsartiklar. Ett urval av dem utvalda för ämnesområdet samhällsvetenskap hittar du här nedan.

Utvalda artikeldatabaser inom samhällsvetenskap

Referensdatabaser

Svenskt material

Viktig tidskrift inom statsvetenskap

Statsvetenskaplig tidskrift

Tidskriften publicerar refereegranskade vetenskapliga arbeten och översikter om politik i bred bemärkelse, och utkommer med fyra nummer per år.

Viktig tidskrift inom sociolologi

Sociologisk forskning

En facktidskrift som publicerar vetenskapliga arbeten inom sociologins fält. Tidskriften riktar sig mot sociologer och andra grupper inom och utom akademin.

Information om tidskrifter

Ovetenskapliga artiklar