Gå till huvudinnehållet
Det verkar som att du använder Internet Explorer 11 eller en äldre version. Den här webbplatsen fungerar bäst med moderna webbläsare som de senaste versionerna av Chrome, Firefox, Safari och Edge. Om du fortsätter med den här webbläsaren kan du få oväntad

Samhällsvetenskap: Böcker

Att söka efter böcker

Det är möjligt att söka efter både tryckta och elektroniska böcker i bibliotekets söktjänst Summon. Om boken är elektronisk, finns det oftast en länk i titeln som tar dig vidare till boken i en databas. En del e-böcker är fria på nätet, andra kräver inloggning för att få åtkomst. Läs mer hur du söker i Summon hemifrån.

Har du sökt fram en tryck bok i Summon ser du i posten om den är tillgänglig och i vilken hylla boken finns i biblioteket. Är boken utlånad är det möjligt att göra en reservation online. Det gör du i Mina lån.

Finns inte boken på Högskolebiblioteket kan du söka vidare i den nationella katalogen LIBRIS där man kan lokalisera boken och eventuellt beställa den som ett fjärrlån. Läs mer om hur fjärrlån fungerar på sidan Fjärrlån och inköpsförslag.

Böckernas placering i Biblioteket

Den inledande bokstaven anger bokhyllans beteckning för de tryckta böckerna i ämnet

O - Samhälls- och rättsvetenskap
Oa - Sociologi
Ob - Internationella relationer
Obd - Internationellt samarbete
Obk-ae - Europeiska unionen
Oc - Statskunskap och politik
Occ - Sveriges statskunskap och politik
Ocf - Främmande länders statskunskap och politik
Ocg - Politiska begrepp och politiska åskådningar
Od - Förvaltning
Odc - Förvaltning: Sverige
Odca - Centralförvaltning: Sverige
Odce - Kommuner
Odg - Samhällsplanering

Om olika slags böcker

Det finns flera olika typer av böcker av akademisk karaktär som kan vara utmärkta för att få kunskap om ett ämne.

Fackböcker

Högskole- eller universitetstudenter har ofta kurslitteratur på sina kurslitteraturlistor. Dessa är introduktioner i ett ämne skrivna med denna målgrupp i åtanke. Det finns också facklitteratur som är mer inriktade på att föra fram egna teser, samt antologier där kapitlen är skrivna av olika ofta erkända forskare.

Uppslagsverk

I uppslagsverk, ordböcker och encyklopedier, hittar du definitioner och utförliga förklaringar av begrepp. Ibland innehåller uppslagen också en referenslista med med viktiga verk.

Handböcker

Handböcker är ett slags översiktsverk som innehåller ett antal kapitel med olika teoretiska aspekter av ett område. Här kan du till exempel se vilka olika teorier som används inom forskningen och få en referenslista över de viktigaste verken och författarna inom området.

Avhandlingar

En avhandling är oftast en slutprodukt av en forskarutbildning och är skriven av en forskarstudent. Även i en avhandling kan du få en översikt över ett ämne och en god bild av den tidigare forskningen.

Vill du hitta en bok söker du med fördel efter den i Summon.

Databaser med e-böcker

Encyklopedier

Uppslagsverk och handböcker