Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Samhällsvetenskap: Uppsatsskrivning

Databaser för sökning av uppsatser

För att komma igång med att välja uppsatsämne kan ett första steg vara att se vad andra studenter har skrivit. Du hittar uppsatser i tjänsterna nedan.

Nya avhandlingar i samhällsvetenskap

Ett annat sätt att välja ämne eller få inblick i aktuell forskning kan vara att titta i nyligen publicerade avhandlingar. Svenska avhandlingar hittar du i DiVA och i Libris.

Webbflödet nedan är hämtat från senast inlagda avhandlingar i Libris inom ämnesområdet samhällsvetenskap.

Loading ...

Europeiska avhandlingar

Om att skriva vetenskapligt

När du ska skriva en vetenskaplig text är det viktigt att du följer den tradition som gäller för ämnet. Ditt eget arbete kommer att vara en undersökning som bör grunda sig på vad andra författare kommit fram till.

Du behöver därför göra kopplingar till andras texter genom hänvisningar i texten till referenser som sedan återfinns i referenslistan. Denna grundregel gäller för såväl uppsatsskrivning som för författande av andra vetenskapliga texter.

Som studerande vid Högskolan Dalarna kan du få hjälp och stöd i ditt skrivande från:

  • Studieverkstaden
    Genom att delta i Studieverkstadens aktiviteter kan du vässa din studieteknik, lära dig mer om akademiskt skrivande, informationssökning, referenshantering men också strategier för att må bra under din studietid.
  • Språkstödet
    Under terminerna erbjuder Språkstödet hjälp och stöd med text på svenska och engelska. Språkstödet erbjuder aktiviteter och bokad handledning. De kan hjälpa dig att skapa förståelser av vad du ska göra för att lösa uppgifter.

Om att söka vetenskapligt material till uppsats

För att välja uppsatsämne är det bra att börja med att söka översiktligt för att orientera sig och se vad som intresserar dig. Titta till exempel igenom kurslitteraturen för tidigare avklarade kurser eller kika i bibliotekets bokhyllor.

Gör gärna en översiktlig sökning i Summon för att se vad som finns publicerat inom ditt intresseområde. Titta även på studentuppsatser och avhandlingar för att få uppslag om aktuella forskningområden.

Du kan därefter fortsätta med att fördjupa dig i ett mer avgränsat ämnesområde. Titta i encyklopedier och handböcker för att få en fördjupad bild av området. Där kan du ofta hitta referenser till de viktigaste verken och författarna för vidare läsning.

Det är viktigt att fokusera och specificera din frågeställning tillräckligt mycket. När detta är klart är nästa steg att söka litteratur till uppsatsens bakgrundskapitel, där du ska redogöra för den tidigare forskningen. För att kunna genomföra detta är det nödvändigt att göra sökningar i mer ämnesspecifika databaser.

Referera och värdera information

Referenser och upphovsrätt
Bibliotekets samlade sida för information om bland annat hur du skriver och refererar till text.

Värdera information
Guide i källkritik från Universitetsbiblioteket Karolinska Institutet.

Refero
Ett webbaserat läromedel utvecklat av Biblioteken vid Blekinge Tekniska Högskola och Linnéuniversitetet för att hjälpa studenter inom akademisk utbildning att förstå vad plagiering innebär och ge tips på hur man ska kunna undvika det.

Plagiathandboken
Tips och råd till elever och studenter från utvecklarna av urkund. Urkund är ett automatiserat system mot plagiering och används på universitet och högskolor i hela Europa. Urkunds system kontrollerar dokument mot tre centrala källområden; Internet, förlagsmaterial och tidigare inskickat studentmaterial (till exempel PM, case studies och examensarbeten).

Zotero
Zotero är ett öppet och gratis referenshanteringsprogram. I Zotero kan man samla, dela, citera och synka sina referenser. Zotero fungerar bäst med webbläsaren Firefox.

Guide till Zotero
Om du behöver mer information kan du också titta på Biblioteket Högskolan Dalarnas egna guide till Zotero.

Böcker om vetenskapligt skrivande