Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Samhällsvetenskap: Undervisningsmaterial

Sociologi II

1. Vilken av referenserna är en referens till en vetenskaplig artikel?

 • Groenendyk, E., Sances, M. W. & Zhirkov, K. (2020). Intraparty Polarization in American Politics. Journal of Politics, 82(4), ss. 1616–1620. doi: 10.1086/708780
 • Chimienti, M., Counilh, A. & Ossipow, L. (2019). Second generation from refugee backgrounds: Affects and transnational ties and practices to the ancestral homeland. I Bloch A. & Donà G.  (red.) Forced Migration: Current Issues and Debates. London: Routledge, ss. 145–162.
 • Goossen, M. (2021). In his or her opinion? the gender gap in attitudes toward the welfare state in Sweden and Europe. Diss. Umeå: Umeå universitet. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-189816
   

2. I länkarna nedan hittar du två artiklar. Öppna dem i varsin flik och fundera över skillnaderna. Du behöver inte läsa igenom texterna. Det räcker med att skumma och se hur texterna presenteras. Prata ihop dig med din granne och hitta tre saker som skiljer texterna åt.

3.a Ta dig till ProQuest:s deldatabas Politics Collection.

3.b Du ska skriva en jämförande uppsats om förekomsten av mutor i Italien och i Ryssland, och vill veta vad för forskning som finns om ämnet. Hur skriver du en enkel sökfråga som ger dig relevanta träffar i databasen?
 

4.a Du vill undersöka hur rasdiskriminering påverkar ungdomars självförtroende. Skapa en söksträng med hjälp av nyckelorden nedan. Använd dig av sökteknikerna vi har gått igenom. Diskutera med din granne och skriv ner ert förslag t. ex. i ett Word-dokument.

Nyckelord:

adolescents,         self esteem,        self concept,    
            discrimination,
    mental health,            ethnic discrimination,
teenager,         racial discrimination,             youths     

 

4.b Testa gärna sökningen i en valfri databas, till exempel i Scopus.

 

Ta någon minut och berätta vad du tyckte om föreläsningen:

https://forms.office.com/r/yRrm1uxxZX

 

Samhällsvetarprogrammet : Övning 1

1.a Vilken av referenserna är en referens till en vetenskaplig artikel?

 • Hettne B. (2011). The European Union as an emerging global actor. I Wunderlich, J-U. & Bailey, D. (red.) The European Union and global governance: a handbook. London: Routledge, ss. 28-36.
   
 • Erhardt, J., Wamsler, S. & Freitag, M. (2021). National identity between democracy and autocracy: a comparative analysis of 24 countries. European Political Science Review, 13(1), ss. 59–76. doi: 10.1017/S1755773920000351.

1.b Den av referenserna som inte är en referens till en vetenskaplig artikel, är en referens till en annan slags text. Vad för slags text?

Samhällsvetarprogrammet : Övning 2

1.a Hitta källan till referensen nedan.

 • Hettne B. (2011). The European Union as an emerging global actor. I Wunderlich, J-U. & Bailey, D. (red.) The European Union and global governance: a handbook. London: Routledge, ss.28-36.

1.b I vilken databas kan du hitta texten?

 

2.a Hitta källan till referensen nedan.

 • Erhardt, J., Wamsler, S. & Freitag, M. (2021). National identity between democracy and autocracy: a comparative analysis of 24 countries. European Political Science Review, 13(1), ss. 59–76. doi: 10.1017/S1755773920000351.

2.b Vilket datum blev texten accepterad i publikationen?