Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Samhällsvetenskap: Svenskt offentligt tryck & EU

Om svenskt offentligt tryck

Offentligt tryck är publikationer från riksdagen, regeringen, myndigheter, kommuner och annan offentlig förvaltning. Det kan vara riksdagstryck, författningssamlingar, utredningar, statistik och protokoll från riksdag, kommuner och landsting.

Länkar till offentligt tryck

Juridik

Från förslag till lag - så går det till när riksdagen stiftar lagar

Det är riksdagen som bestämmer vilka lagar som ska gälla i vårt land. I filmen nedan, hämtad från riksdagens hemsida, får du på två minuter lära dig hur det går till när riksdagen stiftar de lagar som alla i Sverige måste följa.

Statistik

Europeiska unionen

EU:s lagstiftande institutioner

Lätt om EU