Gå till huvudinnehållet
Det verkar som att du använder Internet Explorer 11 eller en äldre version. Den här webbplatsen fungerar bäst med moderna webbläsare som de senaste versionerna av Chrome, Firefox, Safari och Edge. Om du fortsätter med den här webbläsaren kan du få oväntad

Samhällsvetenskap: Svenskt offentligt tryck & EU

Om svenskt offentligt tryck

Offentligt tryck är publikationer från riksdagen, regeringen, myndigheter, kommuner och annan offentlig förvaltning. Det kan vara riksdagstryck, författningssamlingar, utredningar, statistik och protokoll från riksdag, kommuner och landsting.

Länkar till offentligt tryck

Svenska myndigheter

Från förslag till lag - så går det till när riksdagen stiftar lagar

Det är riksdagen som bestämmer vilka lagar som ska gälla i vårt land. I filmen nedan, hämtad från riksdagens hemsida, får du på två minuter lära dig hur det går till när riksdagen stiftar de lagar som alla i Sverige måste följa.

Svensk politik

Juridik

Europeiska unionen

EU:s lagstiftande institutioner

Lätt om EU