Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Databaser och e-resurser A-Z: Home

Den här guiden listar databaser och andra e-resurser som du har tillgång till via biblioteket.

Så här använder du våra databaser

Här ovanför under flikarna A-Z hittar du databaser och andra e-resurser som biblioteket prenumererar på. Här finns även en hel del fria databaser som biblioteket rekommenderar. Du kan även finna rekommendationer på databaser i våra ämnesguider.

Om du vill använda våra prenumererade databaser hemifrån måste du använda den databaslänk som du hittar på våra sidor. Då får du upp den nödvändiga inloggningen för ditt användarid på Högskolan Dalarna, som krävs för att få behörighet att använda databasen.

Sök i Summon@Dalarna

Sök i Google Scholar

Google Scholar Search

Kontaktperson

Hans Danelid

bibinfo@du.se