Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

DiVA: Start

DiVA är Högskolan Dalarnas publikationsdatabas. I DiVA återfinns de forskningspublikationer och examensarbeten som högskolans doktorander, forskare och studenter producerat.

Vad är DiVA?

DiVA är Högskolan Dalarnas publikationsdatabas. DiVA står för Digitala Vetenskapliga Arkivet. Det är ett öppet elektroniskt arkiv. I DiVA återfinns de forskningspublikationer och examensarbeten som högskolans doktorander, forskare och studenter producerat.

Publicering av fulltexter sker Open Access. Det innebär att alla har rätt att läsa, citera, ladda ned och skriva ut det som publiceras. För att använda sig av ett verk krävs dock författarens tillstånd. I DiVA behåller du som författare alltid upphovsrätten till ditt verk. 

DiVA är ett gemensamt system för 49 lärosäten och forskningsinstitut. Alla publikationer återfinns i den gemensamma söktjänsten DiVA portal. För utveckling och drift står Uppsala universitetsbibliotek.

Vad används DiVA till?

  • Används som plattform för Högskolan Dalarnas publicering
  • Långtidslagrar och ger säker åtkomst till högskolans publikationer
  • Sprider Högskolan Dalarnas publikationer till andra databaser och söktjänster
  • Används som underlag för publikationslistor på högskolans webb
  • Används som underlag för fördelning av forskningsmedel
  • Används som underlag för bibliometri - statistiska analyser av publikationer

Librarian

Profile Photo
Richard Borg
Kontakt:
023-77 86 26

Librarian

Profile Photo
Lisa Grönborg
Kontakt:
023-77 82 89