Skip to main content

DiVA: Examensarbeten

DiVA är Högskolan Dalarnas publikationsdatabas. I DiVA återfinns de forskningspublikationer och examensarbeten som högskolans doktorander, forskare och studenter producerat.

Vad gäller för examensarbeten och DiVA?

Examensarbeten registreras, arkiveras och publiceras Open Access i DiVA. Högskolan utför detta arbete. Som student behöver och ska du inte göra detta.

För att examensarbetet ska publiceras i fulltext i DiVA måste du som student, i egenskap av författare, ge ditt medgivande. Det gör du genom att använda högskolans mall för examensarbete.

Finns inte ditt examensarbete i fulltext i DiVA? Skriv då till publexarb@du.se för att ge ditt medgivande till publicering.

För övriga frågor om examensarbeten: support@du.se

Arbetsrutinen beskrivs i dokumentet nedan.

Librarian

Richard Borg's picture
Richard Borg
Kontakt:
023-77 86 26

Librarian

Lisa Grönborg's picture
Lisa Grönborg
Kontakt:
023-77 82 89