Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

DiVA: Forskningspublikationer

DiVA är Högskolan Dalarnas publikationsdatabas. I DiVA återfinns de forskningspublikationer och examensarbeten som högskolans doktorander, forskare och studenter producerat.

Vad gäller för mig som doktorand eller forskare?

Du som doktorand, forskare eller lärare vid Högskolan Dalarna ska registrera dina vetenskapliga publikationer i DiVA.

Om upphovsrätt och avtal med förlag tillåter kan du även publicera dina publikationer Open Access i DiVA.

Biblioteket granskar alla vetenskapliga publikationer som registreras, arkiveras och publiceras i DiVA.

Hur registrerar och publicerar man en forskningspublikation i DiVA?

Börja med att logga in i DiVA.

Sedan finns det två huvudsakliga sätt:

  1. Manuell registrering. Du fyller i uppgifter för publikationen i DiVA:s formulär.
  2. Importera referenser för publikationen från annan databas. Från exempelvis ett annat lärosätes DiVA, Web of Science, Scopus, PubMed och Libris.

Fyll alltid i: 

  • Ditt användarnamn vid Högskolan Dalarna i fältet ”Lokalt användarid”. Ditt användarnamn består ofta av tre bokstäver, t.ex. rbo.
  • Ämnet du är anställd vid i fältet "Institution, avdelning eller program". Alternativt fyll i fält "Annan organisation" om du skrivit i egenskap av doktorand eller forskare anställd vid annat lärosäte.
  • Forskningsprofil i fältet "Forskningsämne". Om forskningsprojekt finns i listan kan det väljas. Överordnad forskningsprofil följer med.

Hur gör jag för att mina publikationer i DiVA ska visas på min personliga presentation?

Fyll i ditt användarnamn i fältet ”Lokalt användarid”. Gör det för varje publikation du registrerar i DiVA. Det är kopplingen till din personliga presentation. Det gör att din publikation visas.

På samma vis är fälten "Institution, avdelning eller program" respektive ”Forskningsämne" kopplade till högskolans sidor om akademier, ämnen och forskningsprofiler.

Hur kopplar jag mina publikationer i DiVA till mitt forskningsprojekt?

Forskningsprojekten återfinns i Högskolan Dalarnas forskningsdatabas. Som forskare registrerar du själv ditt projekt via intranätet. I DiVA kopplar du sedan dina publikationer till ditt forskningsprojekt. De finns som en lista för fältet ”Forskningsämne”.

Forskningsdatabasen - Skapa/ändra projekt

Librarian

Richard Borg's picture
Richard Borg
Kontakt:
023-77 86 26

Librarian

Lisa Grönborg's picture
Lisa Grönborg
Kontakt:
023-77 82 89