Skip to main content

Pedagogik/Lärarutbildning: Startsida

Vad är en vetenskaplig text?

De här filmerna ger en bild av vad "vetenskaplig text" egentligen innebär. Vad kan du stöta på för olika publikationer när du söker efter material till dina studier? Vad är en vetenskaplig artikel? Hur funkar peer review? 

Om vetenskapligt skrivande

Hjälp och stöd

Bibliotekarie

Bibliotekarie

Petra Gustafsson's picture
Petra Gustafsson
Contact:
023-778167