Skip to main content

Engelska: ämnesguide

Resurser

Sök böcker och artiklar

 • DART-Europe 
  Avhandlingar i fulltext från olika universitet i Europa.
 • ERIC
  ERIC (The Education Resources Information Center) är världens största databas för litteratur inom utbildning.
 • Google Scholar
  OBS: Undvik att söka allmänt efter litteratur i Google Scholar, eftersom söktjänsten innehåller många icke-vetenskapliga källor och ohederliga tidskrifter. Du kan dock använda Google Scholar för att försöka att hitta specifika artiklar och avhandlingar i fulltext som du redan hittat bibliografisk information om i MLA International Bibliography eller Linguistics Collection
 • JSTOR
  Innehåller akademiska tidskrifter och böcker inom olika ämnesområden.
 • LIBRIS 
  Gemensam katalog för svenska universitets-, högskole- och forskningsbibliotek samt flera folkbibliotek. Du kan begränsa sökningen till avhandlingar i katalogen.
 • Linguistics Collection
  Databas för språkvetenskaplig litteratur. Söker samtidigt i databaserna Linguistics and Language Behavior Abstracts (LLBA) och Linguistics Database.
 • Summon
  I denna söktjänst kan du söka bland bibliotekets tryckta böckere-böcker och tidskriftsartiklar. Du hittar också böcker och artiklar som inte ingår i bibliotekets samling.
 • WorldCat
  Söktjänst bestående av information om titlar på mer än 10.000 biblioteket i världen.

 

Uppslagsverk och ordböcker

 • Britannica Academic
  Innehåller bl.a. Encyclopædia Britannica och Merriam-Webster's Collegiate Dictionary.
 • Oxford Reference
  Databasen består av ordböcker och uppslagsverk, bl.a. Concise Oxford Companion to the English Language, The Oxford Companion to English Literature och The Oxford Dictionary of Literary Terms.

      Fler engelska ordböcker finns på hylla Fe(x) i biblioteket.

 

Studentuppsatser

 • DiVA
  Högskolan Dalarnas elektroniska arkiv för uppsatser och forskningspublikationer.
 • Uppsök
  Sök uppsatser i fulltext från svenska högskolor och
  universitet.

 

Övrigt

 • CELT - Irländsk historia, litteratur och politik.
 • Romantic Circles - Website devoted to the study of literature and culture of the Romantic period.

 

 

 

 

Sökguider